Apendice:Segonda coniugazzion di verb in lombard ocidental

De Wiktionary
Lombard Questa pagina del Wikizzionari chì l'è scrivuda in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda

Sufiss per coniugà i verb ai temp sempliz

Moeud infinid[modifega]

[1]
[2]

Dialet[modifega]

Moeud participi[modifega]

Temp present Temp passad
-ent "m", -enta "f" -ud "m", -uda "f" [1]

Dialet[modifega]

 1. Ocidental MI- IPA: /'y:/Vtel- IPA: /'yd/

Moeud gerondi[modifega]

-endo[1]

Dialet[modifega]

Moeud indicativ[modifega]

Temp present Temp imperfet Temp futur
1^sing -i[1]

-o[2]

-evi [3]

-evo [4]

-aroo [5]

-eroo [6]

2^sing -et [7]

-i [8]

-evet [9]

-evi [10]

-aree(t)[11]

-eree(t)[12]

3^sing - [13] -eva [14] -arà [15]

-erà [16]

1^plu -om [17]

- [18]

-evom [19]

-eva [20]

-arèm [21]

-erà [22]

2^plu -ii [23] -evov [24]

-evi [25] -evev [26]

-arii [27]

-erii [28]

3^plu -en [29]

-an[30] - [31]

-even [32]

-evan [33] -eva [34]

--arann [35]

-erà [36]

Dialet[modifega]

 1. MI- Vtel- IPA: /i/
 2. Lgn-
 3. MI- Vtel- IPA: /'evi/
 4. Lgn-
 5. MI- IPA: /a'ru:/Lgn-
 6. Vtel- IPA: /w'ro:/
 7. MI- Vtel- IPA: /'et/
 8. Lgn- IPA: /i/
 9. MI- Vtel- IPA: /'evet/
 10. Lgn- IPA: /'evi/
 11. MI- Lgn- IPA: /a're:t/
 12. Vtel- IPA: /e're:t/
 13. MI- Vtel- Lgn-
 14. MI- Lgn- Vtel- IPA: /'eva/
 15. MI- Lgn- IPA: /a'ra/
 16. Vtel- IPA: /e'ra/
 17. MI- Lgn- IPA: /um/
 18. Vtel-
 19. MI- Lgn- IPA: /'evom/
 20. Vtel- IPA: /'eva/
 21. MI- Lgn- IPA: /a'rɛm/
 22. Vtel- IPA: /e'ra/
 23. MI- Lgn- Vtel- IPA: /'i.i/
 24. MI- Vtel- IPA: /'evof/
 25. Lgn- IPA: /'evi/
 26. LC-
 27. MI- Lgn- LC- IPA: /a'ri.i/
 28. Vtel- IPA: /e'ri:/
 29. MI- IPA: /en/
 30. Lgn- VA- IPA: /an/
 31. Vtel-
 32. MI- IPA: /'even/
 33. Lgn-
 34. Vtel- IPA: /'eva/
 35. MI- Lgn- LC- IPA: /a'ran/
 36. Vtel- IPA: /e'ra/

Moeud consgiuntiv[modifega]

Temp present Temp imperfet
1^sing -a [1]

-i [2]

-esso [3]

-essi [4] -ess [5] -essa [6]

2^sing -et [7] -esset [8]

-essi [9] -ess [10]

3^sing -a [11]

- [12]

-ess [13]

-essa [14]

1^plu -om [15]

- [16]

-essom [17]

-essem [18] -ess [19]

2^plu -ov [20]

-ii [21]

-essov [22]

-essi [23] -essev [24]

3^plu -en [25]

-an [26] -a [27] - [28]

-essen [29]

-essan [30] -ess [31]

Dialet[modifega]

 1. MI- Lgn- IPA: /a/
 2. Vtel- IPA: /i/
 3. Lgn-
 4. MI- Vtel- IPA: /'ɛssi/
 5. LC- IPA: /'ɛss/
 6. NO-IPA: /'ɛssa/
 7. MI- Vtel- IPA: /'et/
 8. MI- Vtel- IPA: /'ɛsset/
 9. Lgn-
 10. LC-
 11. MI- IPA: /a/
 12. Vtel-
 13. MI- Lgn- Vtel- LC- IPA: /'ɛss/
 14. NO-IPA: /'ɛssa/
 15. MI- Lgn- IPA: /'om/
 16. Vtel-
 17. MI- Lgn- IPA: /'ɛssom/
 18. LC-
 19. Vtel- IPA: /'ɛs/
 20. MI- IPA: /'uf/
 21. MI- Vtel- IPA: /'i:/
 22. MI- Vtel- IPA: /'ɛssuf/
 23. Lgn- IPA: /'ɛssi/
 24. LC-
 25. MI- LC- IPA: /en/
 26. Lgn-
 27. LC-
 28. Vtel-
 29. MI- IPA: /'ɛssen/
 30. Lgn-
 31. Vtel- IPA: /'ɛs/

Moeud condizzional[modifega]

Temp present
1^sing -aria [1]

-arissi [2] -ariss [3] -arisso [4] -aressi [5] -eressi [6]

2^sing -ariet [7]

-arisset [8] -aresset [9] -aria [10] -arissi [11] -eresset [12]

3^sing -aria [13]

-ariss [14] -aress [15] -eress [16]

1^plu -ariom [17]

-arissom [18] -erissom [19] -aressem [20] -ariem [21] -eress [22]

2^plu -ariov [23]

-arissov [24] -arissi [25] -aressev [26] -ariem [27] -eressov [28]

3^plu -arien [29]

-arissen [30] -arian [31] -arissan [32] -aress [33] -aressen [34] -eress [35]

Dialet[modifega]

 1. MI- Lgn- LC- IPA: /a’ri.a/
 2. MI- IPA: /a'rissi/
 3. MI- IPA: /a'ris/
 4. Lgn-
 5. LC-
 6. Vtel-
 7. MI- LC- IPA: /a’ri.et/
 8. MI- IPA: /a’risset/
 9. LC-
 10. Lgn-
 11. Lgn-
 12. Vtel-
 13. MI- Lgn- LC- IPA: /a'ri.a/
 14. MI- Lgn- IPA: /a'ris/
 15. LC-
 16. Vtel-
 17. MI- Lgn- IPA: /a'ri.um/
 18. MI- Lgn- IPA: /a'rissum/
 19. Lagh-IPA: /e'rissum/
 20. LC-
 21. LC-
 22. Vtel-
 23. MI- IPA: /a'ri.uf/
 24. MI- IPA: /a'rissuf/
 25. Lgn-
 26. LC-
 27. LC-
 28. Vtel-
 29. MI- LC- IPA: /a'ri.en/
 30. MI- IPA: /a'rissen/
 31. Lgn-
 32. Lgn-
 33. LC-
 34. LC-
 35. Vtel-

Moeud imperativ[modifega]

Temp present
1^sing -----
2^sing - [1]
3^sing -a [2]
1^plu -èm [3]
2^plu [4]
3^plu -en [5]

Dialet[modifega]

 1. MI-
 2. MI- IPA: /a/
 3. MI- IPA: /’ɛm/
 4. MI- IPA: /’i/
 5. MI- IPA: /'en/

Riferiment